kıbrıs ermeni

Kıbrıs’ta Ermeniler

Kıbrıs’ta Ermeniler, azınlık durumunda olan hristiyan bir halktır. Ermeni topluluklarının Kıbrıs’a yerleşmesi Bizans döneminde başlamıştır. M.S. 578 yılında, Bizans İmparatoru…