kıbrıs’ta azınlıklar

Kıbrıs’ta Ermeniler

Kıbrıs’ta Ermeniler, azınlık durumunda olan hristiyan bir halktır. Ermeni topluluklarının Kıbrıs’a yerleşmesi Bizans döneminde başlamıştır. M.S. 578 yılında, Bizans İmparatoru…

Kıbrıs’ta Maronitler

Maronitler; Maronit ismini Kıbrıslı Türkler, bir Ortadoğu Hristiyan Arap topluluğu olan Maruniler için kullanır. Anavatanları Lübnan’dır. Maronitler, Orta Çağ’da Levant…