1946'da Kormacit'te Maronitler

Maronitler; Maronit ismini Kıbrıslı Türkler, bir Ortadoğu Hristiyan Arap topluluğu olan Maruniler için kullanır. Anavatanları Lübnan’dır.

1950’de Aya Marina’da Maronitler ve Kıbrıslı Türkler

Maronitler, Orta Çağ’da Levant bölgesindeki dini ve siyasi çatışmalar nedeniyle kaçarak Kıbrıs’a yerleşen, Maruni Kilisesi üyelerinden oluşan ve günümüzde de varlıklarını sürdüren bir topluluktur. Ana dilleri Arapça olmakla birlikte Yunanca ve Türkçe de konuşurlar. İbadet ve ayinlerini Arapça dilinde gerçekleştirirler. Maronitler, Doğu Katolik Kilisesi ve Batı Suriye Ayini’ne bağlıdırlar, ancak topluluk olarak Roma Katolik Kilisesi’ne üyedirler.

1946’da Kormacit’te Maronitler

Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası kapsamında Maronitler, Ermeniler ve Latinler ile birlikte Temsilciler Meclisi’ne bir temsilci gönderme hakkına sahiptirler. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 1960 yılında ilan edilmesinin ardından gerçekleştirilen nüfus sayımında, Ada’daki Maronit nüfusunun 2750 olduğu kaydedilmiştir. Günümüzde ise bu rakam yaklaşık 4-5 bin arasında değişmekte olup, topluluk üyelerinin büyük çoğunluğu Güney Kıbrıs’ta yaşamaktadır. Ada’nın kuzey kesimindeki Maronitler ise 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı öncesinde, Kıbrıs’ın kuzeybatısında yer alan Koruçam, Özhan, Karpaşa ve Gürpınar köylerinde yaşamaktaydı.

Kormacit Köyü

Harekât sonrası, bu topluluğun sadece küçük bir bölümü Koruçam, Karpaşa ve Özhan’da kalmış, büyük bir kısmı ise özellikle Rum toplumuyla iç içe yaşamayı tercih ederek güneye göç etmiştir. 1975 yılında yapılan bir nüfus sayımında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarında yaklaşık 900 Maronit yaşadığı tespit edilmiştir. Günümüzde ise KKTC sınırları içinde yaklaşık 150 Maronit yaşamaktadır. Tahminlere göre, KKTC vatandaşı olan Maronit sayısı ise 400 civarındadır.

Kormacit’te Maronit Kadınlar

Maronit kaynaklarına göre, Maronitler aslen Haçlı Seferleri sırasında Levant’tan Kıbrıs’a esir olarak getirilmişlerdir ve nüfusları o dönemde yaklaşık 60 bin kişiyi bulmuştur. Adanın kuzeyinde 60’a yakın köyleri bulunmaktaydı. Lüzinyan Hanedanı döneminde Maronitlere mal ve ayrıcalıklar verilmiştir. Ancak Osmanlı egemenliği döneminde Maronitler zarar görmüştür. 1878 yılında ise beş köyde yaşamaktaydılar.