Kormacit Köyü

Koruçam (Kormacit), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içinde yer alan dört Maronit köyünün en büyüğü ve topluluğun merkezi olarak kabul edilen Koruçam Köyü, Girne’nin 35 km batısında bulunur. Köyün adı, Türkçeleştirme sürecinden önce “Kormakitis – Kormaciti – Kormacit” şeklinde anılan isimlerle bilinirdi. Köyün adının kökeni hakkında farklı hikayeler mevcuttur. Bir rivayete göre, köyün adı “Koura” kelimesinden türetilmiştir. Lübnan’da Maronitlerin yaşadığı bir kasaba olan Koura’dan Kıbrıs’a gelen halk, yeni yerleştikleri bölgeye aynı adı vererek vatan özlemine cevap vermeyi amaçlamıştır. “Koura’dan geldim ama toprağım gelmedi” anlamını taşıyan “Koura Macidi” adını kullanmışlardır.

Koruçam’da Maronit Kadınlar

Benzer şekilde, Lübnan’daki “Kour Majit” adlı köyden göç ettikleri için bu ismin tercih edildiği de yaygın bir görüştür. Başka bir rivayete göre ise, Maronitlerin yaşadığı “Kormia” şehrinin korsan saldırısına uğraması sonucunda yeni bir yerleşim yeri kurdukları ve bu yere yeni Kormia anlamına gelen “Kormia Jtite” adını verdikleri kabul edilir. Dinî bir hikaye ise Aziz Barnabas’ın biyografisinde geçen ve onun tarafından ziyaret edildiğine inanılan “Kormakitis” adlı bir köyden bahseder.

Bu hikayelerin ortak noktası, Maronitlerin sık sık göç eden bir topluluk olmaları nedeniyle yeni yerleştikleri bölgelere, Lübnan’daki yaşam merkezlerinin isimlerini verme geleneğini sürdürmeleridir.

Koruçam Köyü

Koruçam Köyü’nde yaşayan Maronit topluluğu, genellikle emekli yaşlı bireylerden oluşur ve çiftçilikle uğraşır. Verimli topraklara sahip olan bu köy, hafta sonlarında Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nden gelen Maronit ziyaretçilerin gelmesiyle canlanır. Özellikle özel ve kutsal kabul edilen günlerde binlerce Maronit, katılımcı etkinliklerde bir araya gelebilmektedir.

Koruçam Köyü, verimli tarım alanları ve hayvancılık sahalarına sahip olup, geleneksel Kıbrıs mimarisinin güzel örneklerini sunan evlere sahne olur. Uzun süre bakım görmemiş olan evlerin onarımlarına başlanması, köyün daha estetik bir görünüm kazanmasını sağlamıştır.

1946’da Koruçam’da Maronitler

Koruçam’da Aziz George Katedrali, Aziz George Şapeli ve sahil kenarındaki bölümü, Fransisken Kardeşler Manastırı ile Aziz Meryem Şapeli gibi dini mekanlar bulunur ve bu mekanlarda ibadetler gerçekleştirilir.